AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

yassine oueldbouya                                     vostre nom grup: c
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:

http://galeon.com/jamal/index.htmlExercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4